Home  > Nieuws

Nieuwe Europese Meststoffenwetgeving provisoir goedgekeurd

21 november 2018

Al enige tijd zat de nieuwe Fertiliser Regulation in de fase van ‘triloog’, waarbij het Europees Parlement, de Europese Raad onder begeleiding van de Europese Commissie de finale wetgeving moet goedkeuren. Verschillende discussies, waaronder de Cadmium-limieten die gesteld werden voor fosformeststoffen, zorgden ervoor dat de stemming op zich liet wachten. Even werd gevreesd dat door deze discussie de wetgeving niet zou gestemd worden voor de nieuwe Europese verkiezingen volgend jaar. Als limiet voor fosformeststoffen werd uiteindelijk een limiet van 60 mg/kg overeengekomen, waarnaast producenten ook een vrijwillig ‘low cadmium’ label kunnen behalen (<20 mg/kg).

Nieuwe Europese Meststoffenwetgeving provisoir goedgekeurd

De huidige meststoffenwetgeving (EU2003/2003) omvat uitsluitend regels voor de handel van chemische/minerale meststoffen; deze werd nu uitgebreid naar organische meststoffen, bodemverbeterende middelen, etc. en gebruik van gerecycleerde materialen (vb. compost, digestaat, producten afgeleid uit dierlijke bijproducten, etc.) voor de productie van meststoffen.

Dit is dus ook van belang voor de Vlaamse mestverwerkingssector die wensen hun producten vrij te verhandelen binnen Europa (gelijke regels voor elk land). Belangrijk is dat deze wetgeving optioneel is; handel via nationale wetgeving (zoals de NF U normen in Frankrijk) is nog steeds mogelijk. Een producent kan dus kiezen als hij wil voldoen aan deze nieuwe Fertiliser Regulation, en hierbij het CE-label voor zijn product(en) wil behalen.

Deze provisoire overeenkomst moet nu bevestigd worden door de EU lidstaten (COREPER) en het Parlement (Internal Market Committee). De wetgeving zal dan ter stemming worden gelegd voor het volledige Europese Parlement, en formeel goedgekeurd door de Europese Raad.

VCM wacht het nieuwe tekstvoorstel op(verwacht eerste kwartaal 2019) en houdt haar leden hier verder van op de hoogte.