Home  > Nieuws

Bedrijfsbezoeken Mestverwerking

12 december 2018

Ter afronding van het WINGS project werd niet alleen de handleiding “Oplossingen voor het mestoverschot in de melkveehouderij” gelanceerd, maar organiseerde VCM, samen met Danone, ook een studiedag specifiek voor melkveehouders. Op maandag 10 december gingen meer dan 30 landbouwers een hygiënisatietrommel en een pocket biologie bezoeken. Bovendien kwam ook een melkveehouder getuigen over hoe ze samen een mestscheider hebben aangekocht.

Bedrijfsbezoeken Mestverwerking

Vanuit alle windrichtingen kwamen er maandagmiddag busjes aangereden in Wijtschate om de hygiënisatietrommel van Bram Dauchy te bekijken. Deze trommel composteert de dikke fractie na mestscheiding zodat het gehygiëniseerd wordt en kan worden geëxporteerd naar Frankijk. Op het bedrijf wordt zowel de eigen mest van het melkveebedrijf verwerkt, alsook varkens- en pluimveemest van derden. Ook Wim Wallays (SBB) gaf een woordje uitleg over de vergunningen en Dieter Vanparys (Bio Armor) over de technologie.

Vervolgens kreeg Jan Wallays het woord die samen met 3 collega-melkveehouders een mestscheider heeft aangekocht. Er werd een kostenverdeling afgesproken op basis van het aantal draaiuren op elk bedrijf. Jan vertelt dat de dikke fractie nog maar weinig bekend is, maar wel een goede bodemverbeteraar is. Ook met de dunne fractie kunnen mooie resultaten op gras gehaald worden.

Daarna werd koers gezet naar het melkveebedrijf van David Van de Vyver in Melsele waar de dunne fractie verwerkt wordt in een kleinschalige biologie, de zogenaamde pocket biologie van 8.000 m³. Door opeenvolgende nitrificatie en denitrificatie wordt stikstof vrijgezet in de vorm van het milieuneutrale stikstofgas (N2).

Deze studiedag werd georganiseerd in kader van het WINGS-project, een samenwerking tussen Danone en VCM, met steun van het Danone Ecosystem Fund. De bedoeling van het project is om oplossingen voor het mestoverschot van de melkveebedrijven te zoeken en tegelijk de emissies van het melkveebedrijf te verlagen.