Home  > Nieuws

Zweedse technologie ontwikkelaar zoekt mest(verwerker) of digestaat om technologie te testen in Vlaanderen

26 april 2019

ENSY AB is een klein Zweeds bedrijf die ontwateringstechnieken ontwikkelt voor mest en digestaat. Ze hebben een scheidingssysteem ontwikkeld en gepatenteerd, genaamd de MultiBox®.
Dit systeem is gebaseerd op  een opeenvolging van roterende, zelfreinigende filters gevolgd door een aangepaste schroefperstechniek.

Zweedse technologie ontwikkelaar zoekt mest(verwerker) of digestaat om technologie te testen in Vlaanderen

Multibox

ENSY beschikt samen met een varkenshouder over een piloot installatie buiten Falkenberg in het zuiden van Zweden. Hiermee werd voor varkensmest een dikke fractie bekomen met een drogestof-gehalte tot 30% zonder het gebruik van polymeren of coagulanten.

De mest wordt naar een buffertank gepompt en hierna naar de ENSY filtratie-eenheid. Na scheiding bevat de dikke fractie ongeveer 15% DS en de dunne fractie ongeveer 4% DS.

De dikke fractie na het filtersysteem gaat naar de gepatenteerde ENSY schroefpers voor een verdere ontwatering tot een drogestof-gehalte van ongeveer 25-30 %.

Het drogestof-gehalte van de dunne fractie na scheiding bedroeg 4% (bij varkens mest van 8% DS) en 6% bij digestaat (10% DS).

De ontwateringstechniek is ontwikkeld voor het scheiden van ongeveer 15 000 ton per jaar, maar er kunnen twee of drie eenheden gecombineerd worden om een hogere capaciteit te verkrijgen.
Het proces is zeer kostenefficiënt met een energieconsumptie van ongeveer 2,5-5 kW, afhankelijk van het verwerkingsdebiet. Met 0,25 €/kWh elektriciteitskost komt de verwerkingskost hierbij op 0,3 €/ton.
Het filtersysteem kan eventueel ook gebruikt worden in combinatie met een centrifuge.
In het algemeen lijkt deze technologie veelbelovend door de lagere kosten, afwezigheid van chemicaliën en een lager energie verbruik met tegelijkertijd een zelfde efficiëntie als een centrifuge.

Voor wie?

Voor zijn Multibox-technologie ziet ENSY ook potentieel in Vlaanderen.
Daarom zijn ze op zoek naar een Vlaamse veehouder/mestverwerker/biogas uitbater, die een woordje Engels spreekt.
 

Wat wordt verwacht van een samenwerking?

In een eerste fase, zou een overleg en bezoek worden gepland met ENSY om uw huidige situatie, scheidingsproces en knelpunten te leren kennen om te begrijpen of en hoe de Multibox technologie iets hieraan kan bijdragen.
Wanneer het potentieel van de techonolgie voor uw situatie is bevestigd, kan een piloot installatie van de Multibox opgezet worden op uw bedrijf voor testen op uw mest/digestaat.
In een verder stadium is hiervoor een gezamenlijke aanvraag voor subsidies mogelijk, bv het ‘Eurostar Programme’ van de Europese Commissie.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deze eventuele samenwerking?
Contacteer het VCM voor meer informatie of neem rechtstreeks contact op met ENSY AB:
Ulf Orrenius: 46 709 705 533, ulf@ensy.eu