Home  > Agenda

NCM-symposium

06 oktober 2022

De Nederlandse landbouw staat voor grote uitdagingen en mestverwaarding speelt hierbij een uiterst belangrijke rol. Op het NCM symposium informeren zijj u over recente ontwikkelingen vanuit het perspectief van het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap, en is er ruim de gelegenheid om collega’s en andere betrokkenen te ontmoeten.
Zo zullen wetenschappers van Wageningen Research de eindresultaten van het belangrijke onderzoeksproject NL Next Level Mestverwaarden presenteren. NCM zal de ‘Inventarisatie Export en Verwerking Dierlijke Mest 2022’ lanceren, en er komen bijdragen van de overheid. Zodra het programma volledig ingevuld is zullen ze dat via de website bekendmaken.

Daarnaast wordt u door Twence de mogelijkheid geboden om hun nieuwe mestverwaardingslocatie te bezichtigen, die de dag erna officieel wordt geopend. In  deze fabriek wordt varkensdrijfmest uit de regio met toonaangevende en innovatieve technieken opgewaardeerd tot een vaste organische meststof, een geconcentreerde kaliummeststof, groen gas, foodgrade CO2 en ammoniakwater; het ammoniakwater wordt gebruikt om rookgassen van andere fabrieken van Twence te reinigen (vergelijkbaar met Adblue). Een prachtig voorbeeld hoe Twence werkt aan een milieuvriendelijke en circulaire economie.

Meer info op de NCM-website