Home  > Agenda
14 oktober 2021

Nitroman klankbordgroep en bezoek Strocon-installatie

Klankbordgroep met bedrijfsbezoek membraanfiltratie

14 oktober 2021 – 10.00 uur (klankbordgroep) en/of 13.30 uur (bedrijfsbezoek)

Op donderdag 14 oktober 2021 wordt in Boekel (Nederland) een tweede klankbordgroep georganiseerd waarbij de voorlopige resultaten van veldproeven worden toegelicht samen met een presentatie van Slootsmid over hun bemestingsmachine. Ook wordt de NITROMAN-rekentool aan de klankbordgroep voorgelegd. Deze tool geeft inzicht in de economische kant van het gebruik van deze technieken.

Na de klankbordgroep volgt een lunch en ’s middags is er de mogelijkheid om de membraanfiltratie-installatie van Strocon te bezoeken. Hierbij zal ook een demomachine van Slootsmid aanwezig zijn die wordt gebruikt om proefveldjes te bemesten met mineralenconcentraat. Daarnaast zal een Nederlandse loonwerker zijn ervaringen delen met het bemesten van ammoniumsulfaat met een spaakwielbemester. Na het bedrijfsbezoek is er gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje.

Locatie klankbordgroep: Nia Domo, Sint Agathaplein 6, 5427 AB Boekel (Nedeland)

Locatie bedrijfsbezoek:   Pluk b.v., Zijp 2, 5427 HJ Boekel

Wanneer: donderdag 14 oktober om 10u (klankbordgroep) en 13u30 (bedrijfsbezoek)

De bijeenkomsten zijn gratis, maar inschrijven is verplicht; dit kan via deze link.

‘NITROMAN’ is een Interreg-project in de Vlaams-Nederlandse grensregio. In Nitroman wordt onderzocht in hoeverre er minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare dierlijke mest en wat de landbouwkundige en economische  waarde is. Deze meststoffen – kunstmestvervangers – zijn een belangrijke sleutel om tot regionale kringlopen te komen en om de mestafzet van veehouders te verbeteren. Eén van de onderzochte technieken is membraanfiltratie.

Nitroman wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

 

Sint Agathaplein 6, 5427 AB Boekel
Meer info

Eerstvolgende evenementen

03 februari ALG-AD event Meer info
10 februari De kracht van microalgen: een hefboom naar een meer duurzame en circulaire economie Meer info
11 mei Congres Manuresource Meer info