Home  > Agenda
16 oktober 2018

Nationale WKK-ontmoetingsdag

Op 16 oktober (Brabanthal - Leuven) organiseert Cogen Vlaanderen de WKK-ontmoetingsdag. Dit is dé gelegenheid om op één dag een pak informatie in te winnen via interessante voordrachten op maat van bedrijven, overheden en organisaties die hun energieverbruik willen terugschroeven, alsook voor deskundigen uit de energiesector. Daarnaast is het een ideaal netwerkmoment. Het succes van de vorige edities met meer dan 30 standhouders en ruim 250 aanwezigen, is hiervoor het beste bewijs! De WKK-beurs is bovendien dé plaats om nieuwe contacten te leggen en concreet advies in te winnen in verband met uw eigen energievraag. Voor potentiële eindklanten en overheden geldt een voordeeltarief! 

Brabantlaan 1, 3000 Leuven
Meer info

Eerstvolgende evenementen

25 oktober Studienamiddag Leader: Waarom eens geen dikke fractie toepassen? Meer info
26 november Belgian Biogas week: 16e Rencontres de la Biomasse - Wat betekent biomethaan voor België in de toekomst : ontwikkelingsperspectiven Vlaanderen-Wallonië Meer info
27 november Belgian Biogas Week - Valorisatie van digestaat in België Meer info