Home  > Agenda
20 april 2020

Biogas-E Workshop & excursie: Biogas in duurzame stadsontwikkelingsprojecten

Op 20 april organiseert Biogas-E in het kader van het project Pocket Power een workshop met excursie bij de vergistingsinstallatie van het woonproject de Nieuwe Dokken in Gent. 

Het duurzame stadsontwikkelingsproject de Nieuwe Dokken in Gent heeft tot doel kringlopen te sluiten. Om dat te bereiken, wordt het ZAWENT concept toegepast. ZAWENT staat voor zero afvalwater met energie- en nutriëntenterugwinning. De Nieuwe Dokken zuiveren hun eigen afvalwater, wekken hernieuwbare energie op en recupereren nutriënten uit het afvalwater en keukenafval. Voor het laatste staat anaerobe vergisting in.

Biogas-E wil de rol van de anaerobe vergisting beklemtonen en organiseert daarom een workshop die het project van A tot Z met focus op de biogastechnologie toelicht. 

Ham 175, 9000 Gent
Meer info

Eerstvolgende evenementen

30 september Demonstratie pilootinstallatie stripping-scrubbing Meer info
07 oktober 7de Vlaams Vergistingsforum Biogas-E - slotevent Meer info
14 oktober Nitroman klankbordgroep en bezoek Strocon-installatie Meer info