Home  > Nieuws

Studiedag VCM 24 november wordt webinar-reeks

23 september 2020

Normaal gezien zou VCM vzw op dinsdag 24 november 2020 bij ILVO (Melle) een studienamiddag organiseren waarin verschillende nieuwigheden in de Vlaamse mestverwerkingssector aan bod zouden komen. Het Coronavirus heeft daar echter een stokje voor gestoken.

Studiedag VCM 24 november wordt webinar-reeks

Het VCM Bestuursorgaan van 15 september heeft beslist om de studienamiddag te vervangen door een aantal korte webinars (45 min.), die zullen doorgaan over de middag (tussen 12u tot 13u) op maandag 23 november, dinsdag 24 november en woensdag 25 november.

Deelname aan deze webinars is gratis, maar inschrijving is wel nodig via info@vcm-mestverwerking.be. Na inschrijving ontvangt u een mail met een TEAMS-link voor iedere webinar.

De topics van deze webinars blijven identiek aan deze die aan bod zouden gekomen zijn tijdens de studiedag. Er wordt meer inzicht gegeven over recente aanpassingen in de Vlaamse en Europese wetgeving rond mestverwerking, de resultaten van de VCM-bevraging over de operationele mestverwerkingscapaciteit in Vlaanderen worden gepresenteerd en het Vlaamse overlegplatform ‘Nutricycle Vlaanderen’, recent opgericht om het proces van nutriëntenrecuperatie te versnellen, wordt voorgesteld. Verder komen aan bod: de toepassing van effluent als bron van kalium en water en de recuperatie van nutriënten uit mest.

In de webinars wordt telkens eerst een stuk theorie en wetgeving toegelicht. Daarna komt er in elke sessie een stuk praktijkervaring en projectwerking aan bod, o.a. op basis van filmpjes en fotoreeksen.

Het voorlopige programma (nog te bevestigen) ziet er als volgt uit:

 • WEBINAR 1 (23/11) - Vlaamse mestverwerking en MAP6
 • Stand van zaken Vlaamse Mestverwerking (VCM enquête)
 • Impact MAP6 op de mestverwerking 
 • Discussie/Q&A
 • WEBINAR 2 (24/11) - Uitgelicht: Recuperatie van nutriënten
 • Nutricycle Vlaanderen (WG mest)
 • Nutriëntenrecuperatie in beeld: NITROMAN
 • Nutriëntenrecuperatie in beeld: SYSTEMIC
 • Discussie/Q&A 
 • WEBINAR 3 (25/11) - Uitgelicht Recuperatie van water
 • WG Effluent VCM
 • Praktijkvoorbeeld: recuperatie van water uit mest
 • Discussie/Q&A

In principe blijft het mogelijk om deze webinars te sponsoren. De prijs blijft identiek aan het oorspronkelijk voorgestelde sponsorpakket (€500 ex. BTW) en kan een tijdslot omvatten voor toelichting van bvb. een project tijdens 1 van de webinars, zichtbaarheid voor, tijdens en na de webinars, etc. U kan zich via dit formulier aanmelden als sponsor voor de studienamiddag.