Home  > Nieuws

Slechts beperkte bemesting met effluent na oogst van hoofdteelt mogelijk

22 juli 2020

Om stikstofverliezen te beperken en de waterkwaliteit te verbeteren, werden in MAP 6 de regels voor het bemesten na de oogst van de hoofdteelt aangepast. De beperktere mogelijkheden voor bemesting na de oogst van de hoofdteelt, gelden ook voor effluent met lage stikstofinhoud dat mag opgebracht worden na 31 augustus.

 

Slechts beperkte bemesting met effluent na oogst van hoofdteelt mogelijk

Na de oogst van de hoofdteelt mag niet meer bemest worden met meststoffen van type 3 (waaronder effluent), behalve in deze drie gevallen: 

  • Er wordt ten laatste 31 juli een nateelt ingezaaid.
  • Er wordt ten laatste 31 augustus een specifieke teelt ingezaaid.
  • Het gaat om een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt en ten laatste 15 september wordt een vanggewas ingezaaid. Om als vanggewas beschouwd te kunnen worden, moet het vanggewas voldoen aan de aanhoudperiode.

Die regels gelden ook voor het opbrengen van effluent met lage stikstofinhoud vanaf 1 september. Op de website van VLM Mestbank staat een volledig overzicht van de mogelijkheden voor het gebruik van meststoffen van type 3 tussen 31 augustus en 16 februari.

Effluent afkomstig van een biologie die dierlijke mest verwerkt, is vloeibare dierlijke mest en daarvoor gelden specifieke regels. Jaarlijks moet vanaf 1 augustus tot 31 december elk vervoer van vloeibare dierlijke mest naar een perceel in gebiedstype 2 of gebiedstype 3 gebeuren door een erkende mestvoerder. Dat vervoer kan niet met een burenregeling. Die verplichting geldt niet als het gaat om een perceel grasland of om een blijvende teelt.

Vanaf 1 augustus 2020 moet bovendien bij een transport van vloeibare dierlijke mest met een burenregeling, naar een afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of gebiedstype 3, steeds (het ganse jaar) een AGR-GPS app gebruikt worden. Meer informatie vindt u hier.

Ook voor meststoffen van type 2 gelden overigens de beperkingen van de bemesting na de oogst van de hoofdteelt. Bekijk hier de volledige uitrijregeling.