Home  > Nieuws

WANTED: Projectideeën van landbouwers

25 augustus 2020

Via Departement Landbouw en Visserij kunnen landbouwers alleen of samen met onderzoekers, adviseurs en andere geïnteresseerden een operationele groep vormen en een projectvoorstel indienen, dit voor 30 september 2020. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 75.000 euro per project.

WANTED: Projectideeën van landbouwers

Wat is een operationele groep?

In een operationele groep werkt u als land- of tuinbouwer, adviseur, onderzoeker, ondernemer en/of andere actoren samen om een innovatief idee te realiseren. U werkt in een operationele groep samen aan een innovatieve en op het bedrijf toepasbare oplossing voor een concreet vraagstuk of opportuniteit. Zo ontwikkelt u nieuwe praktijken, technologieën, processen en producten. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid. Land- en tuinbouwers moeten deel uitmaken van de operationele groep, zodat de onderzoeksvragen meer praktijkgericht zijn. Bovendien stimuleert dit de interactie tussen land- en tuinbouwers onderling en leren de onderzoekers hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden.

Praktische informatie

Operationele groepen kunnen tot en met 30 september 2020 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel rond Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) indienen. Het totale budget bedraagt 1.500.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 75.000 euro per project. De projecten worden betoelaagd ten belope van maximaal 90% van de totale projectkosten, met uitzondering van de overhead en investeringskosten die niet worden gesubsidieerd.

Wat zijn de thema’s:


Minstens vijf projecten rond het thema ‘economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen’ worden gesubsidieerd. Deze projecten zijn gebaseerd op samenwerking, ook met andere sectoren of disciplines, om innovatieve oplossingen te ontwikkelen om de verschillende aspecten van de crisis in de landbouwsector aan te pakken. Ze kunnen gericht zijn op het wegwerken van de gevolgen op korte termijn maar ze kunnen ook van de kans gebruik maken om duurzame methoden te ontwikkelen voor de langere termijn.
 
Verder worden minstens vijf projecten gesubsidieerd rond het thema ‘circulaire economie’. De overige gesubsidieerde projecten gaan over een thema naar keuze van de aanvrager. Het doel van de projecten is nieuwe oplossingen of opportuniteiten te ontwikkelen die momenteel nog niet in Vlaanderen in de landbouwpraktijk gebruikt worden
 

Interesse?

Heb je interesse om een Operationele groep te vormen, dan kan het Innovatiesteunpunt je helpen.
 
Concreet kunnen we je helpen door:

  • Eerste Idee-aftoetsing
    • Past het binnen dit kader?
    • Juiste expertise?
    • Realistisch Budget/timing?
  • Het zoeken van de juiste partners om het project tot een goed einde te brengen.
  • Het uitschrijven van projectvoorstel en klaarmaken voor indiening.
  • Zelf taken uit te voeren in je project.

Nuttige documenten:

Bron: Departement Landbouw en Visserij