Home  > Nieuws

Bedrijfsbezoeken in het kader van NITROMAN

23 september 2021

Op 30 september kan u bij Inagro een stripping-scrubbing installatie bezoeken.

Op 14 oktober gaat in Nederland een tweede NITROMAN-klankbordgroep door en krijgt u de kans om een membraanfiltratieinstallatie te bezoeken!

Bedrijfsbezoeken in het kader van NITROMAN

Bezoek een stripping-scrubbing installatie!

Op donderdag 30 september 2021 is iedereen welkom bij Inagro voor de gratis demonstratie van een pilootinstallatie. In deze pilootinstallatie wordt via stripping-scrubbing, stikstof gerecupereerd uit de dunne fractie van het digestaat van een pocketvergister. Er start zowel om 14u als om 15u een rondleiding waarbij meer info wordt gegeven over de installatie en het gebruik van de bekomen producten.

Na iedere rondleiding zijn de aanwezigen welkom voor een hapje en een drankje tijdens een netwerkmoment.

Locatie: Inagro, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem

Wanneer: 30 september 2021, rondleiding om 14u of om 15u

De demonstratie is gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk via deze link.

Klankbordgroep en bedrijfsbezoek aan een membraanfiltratie-installatie

Op donderdag 14 oktober 2021 wordt in Boekel (Nederland) een tweede klankbordgroep georganiseerd waarbij de voorlopige resultaten van veldproeven worden toegelicht. Ook wordt de rekentool aan de klankbordgroep voorgelegd. Deze tool geeft inzicht in de economische kant van het gebruik van deze meststoffen.

Na de klankbordgroep volgt een lunch en ’s middags is er de mogelijkheid om de membraanfiltratie-installatie van Strocon te bezoeken. Hier zal ook uitleg worden gegeven over machines om de meststoffen aan te wenden op landbouwpercelen. Na het bedrijfsbezoek is er gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje.

Locatie klankbordgroep: Nia Domo, Sint Agathaplein 6, 5427 AB Boekel.

Locatie bedrijfsbezoek: Pluk b.v., Zijp 2, 5427 HJ Boekel

Wanneer: donderdag 14 oktober om 10u (klankbordgroep) en 13u30 (bedrijfsbezoek)

Deze bijeenkomsten zijn gratis, maar inschrijven is verplicht; dit kan via deze link.

Interreg NL-VL NITROMAN

Het Interreg project ‘NITROMAN’ wil in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoeken of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare mestoverschotten. NITROMAN wil via innovatieve technieken zoals stripping-scrubbing en memnbraanfiltratie uit deze vloeibare mestfractie aanzienlijke hoeveelheden stikstof, kalium en water recupereren.

Nitroman wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.