Home  > Nieuws

De eerste editie van de Vlaamse Mestdag - een succes!

11 september 2018

Op 4 september vond de eerste editie van de Vlaamse Mestdag plaats in Aalter. Deze studiedag was een initiatief van ABS, Boerenbond, het Departement Landbouw en Visserij, VCM en VLM Mestbank. De deelnemers kregen niet alleen praktische tips rond de afzet en verwerking van mest, maar ook de nieuwste inzichten rond efficiënt bemesten werden gepresenteerd.

De eerste editie van de Vlaamse Mestdag - een succes!

Met het Nationaal Mestcongres van Nederland in het achterhoofd, ontstond het idee van een Vlaamse Mestdag. Het opzet was een praktijkgerichte dag waarin alle aspecten van mestmanagement en mestbe-/verwerking aan bod komen. De organiserende partners, namelijk ABS, Boerenbond, het Departement Landbouw en Visserij, VCM en VLM Mestbank; kozen voor een gevarieerd programma met parallelle sessies en praktijkgetuigenissen.

Op 4 september opende de Woestyne in Aalter haar deuren voor 170 deelnemers. De aftrap werd gegeven door Alexander Vercamer, gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen. Daarna mocht Karen Vancampenhout, professor bodemkunde aan de KULeuven, van wal steken. Zij nam het publiek op aanstekelijke wijze mee in de wondere en complexe wereld van de bodem. Om gewassen goed te laten groeien moet het volledige ecosysteem van de bodem in topconditie gehouden worden en organische stof speelt hierin een essentiële rol.

Zowel in de voormiddag als in de namiddag konden de deelnemers kiezen uit 3 parallelle sessies, namelijk landbouwkundige en economische aspecten van mest, bemestingsstrategie in de praktijk …en …met minimale impact op milieu. Elke sessie werd afgesloten door een praktijkgetuigenis. Zo kwam bijvoorbeeld Lut Dhondt vertellen over hoe zij met mest omgaan op hun melkveebedrijf.

De Vlaamse Mestdag werd afgesloten door Kevin Grauwels, vertegenwoordiger van het Kabinet van Joke Schauvliege, Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Hij kwam een tipje van de sluier lichten over de voorbereidingen van MAP 6. Hoewel de opeenvolgende mestactieplannen hebben geleid tot een verbetering van de waterkwaliteit, treedt de laatste vier winterjaren op Vlaams niveau een stagnatie op. Het Kabinet blijft geloven in de gebieds- en bedrijfsgerichte aanpak, maar er is evenwel nood aan een robuustere methode om de waterkwaliteit te beoordelen dan het percentage rode MAP-meetpunten. “Om de volle uitwerking op de waterkwaliteit van de huidige maatregelen te realiseren is er nood aan een betere implementatie en een versterkte handhaving. De nutriëntenstromen beter in kaart brengen door een correctere opvolging van de mestsamenstelling, maar ook aan- en afvoer naar mestverwerkingsinstallaties en het kunstmestgebruik zijn hierin sleutelelementen, “ aldus Kevin Grauwels.

Comedian Koen Dewulf kreeg echt het laatste woord. Hij liet de zaal meezingen op de tonen van “ramtamtam, van de boerenman” en kon het dalend inkomen van de landbouwsector bevestigen door het beperkt aantal Mercedessen op de parking.

ABS, Boerenbond, het Departement Landbouw en Visserij, VCM en VLM Mestbank willen de sponsors nog uitdrukkelijk bedanken om de eerste editie van de Vlaamse Mestdag mogelijk te maken.