Home  > Nieuws

SYSTEMIC en TransBio excursie: De Groene Mineralen Centrale van Groot Zevert in Nederland

05 maart 2019

Op 16 mei 2019 organiseren VCM VCM en Biogas-E, in het kader van de projecten Systemic en TransBio een bezoek aan de installatie van Groot Zevert Vergisting in Nederland.

SYSTEMIC en TransBio excursie: De Groene Mineralen Centrale van Groot Zevert in Nederland

Groot Zevert begon in de jaren '60 als eenvoudig loonbedrijf, maar groeide de afgelopen decennia uit tot een complete dienstverlener, die zich naast agrarisch loonwerk ook toelegt op mestverwerking en de productie van biogas.

De biogasinstallatie werd in 2004 opgestart en in 2016 flink gemoderniseerd. Ze verwerkte in 2018 135.000 ton mest (75%) en OBA's (25%) en produceert hiermee ongeveer 10 miljoen m³ biogas, waarvan 80% via een rechtstreekse biogasleiding wordt geleverd aan de fabriek van Friesland Campina zo'n 5 km verderop. De overige 20% van het biogas wordt ter plekke benut in een warmtekrachtkoppeling (WKK).

Op termijn wil Groot Zevert Vergisting uitgroeien tot de eerste Groene Mineralen Centrale van Nederland door de doorgedreven recuperatie van nutriënten, organische stof en water uit het digestaat en de productie van mestproducten op maat van de landbouwer.

Meer info en een inschrijvingsformulier vindt u verder via deze link.

Opgelet: het aantal deelnemers van deze excursie is beperkt tot maximaal 50.

 

Groene Mineralen Centrale


Nieuwe technologieën worden hier grootschalig gebouwd en zullen op het moment van het bezoek operationeel zijn. Het betreft hier het GENIAAL proces van Nijhuis Industries en de Re-P-eat oplossing van Wageningen University & Reserach.
 
Het digestaat wordt gescheiden door een decanter centrifuge, waarna de dunne fractie wordt behandeld door een flotatie unit en membraanfiltratie met omgekeerde osmose (GENIAAL). De hierbij geproduceerde 'Groene Weide Meststof' (NK-concentraat) is een waardevolle meststof-op-maat voor de akkerbouw en het zuivere water (permeaat) kan geloosd worden.
 
De dikke fractie wordt behandeld door een fosfaatstripper (Re-P-eat) die een mengsel van fosforzouten en fosfor arme organische fractie produceert. Fosfaat is erg gewild in regio's buiten Nederland met een tekort aan fosfaat en de organische fractie wordt in de regio als bodemverbeteraar afgezet. Hierdoor worden alle nutriënten en organische stof uit het digestaat op een efficiënte wijze benut.
 

Met steun van

Transbio

TransBio wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Renewi, BiogasTec, OWS, Innolab, Rendac, Kemira Chemicals, United Experts, Pro Natura, Biogas JG, Waterleau Group, Desotec, Next Kraftwerke, Op de Beeck, Task, Van Bemmel machine import, Caldic Belgium, Van Meeuwen Chemicals, Van Raak, Synergrid, Arie Belo Beheer, Fluxys Belgium, Eandis, Eneria, Maschinebau Peters, Wiefferink, Biolectric, Febiga, Bos Benelux, Continental Energy Systems, Cogen Vlaanderen, Biotechnics en Hermax Lubricants.

SYSTEMIC

Systemic receives funding from the European Union's Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation under Grant Agreement no. 730400