Home  > Nieuws

Inagro: oproep lerende netwerken

22 mei 2019

Inagro lanceerde een oproep over ‘lerende netwerken’ rond gerecycleerde meststoffen. Kennis over het gebruik van gerecycleerde meststoffen wordt immers steeds belangrijker.

Inagro: oproep lerende netwerken

Een lerend netwerk is gratis en bestaat uit producenten en gebruikers van dergelijke producten, die ervaringen met elkaar delen en op die manier leren van elkaar. Mogelijke onderwerpen zijn ervaringen met de uitbating van bepaalde installaties, zoals een chemische luchtwasser of VeDoWS-stal, en het gebruik van gerecycleerde meststoffen als bemestingsstof.

Als gebruiker of producent van ammoniumnitraat, ammoniumsulfaat (spuiwater van een chemische luchtwasser), VeDoWS-urine of andere gerecycleerde meststoffen kan u zich aanmelden voor deze netwerken via deze link. Meer informatie over de lerende netwerken kan u hier vinden.

Bij vragen kan u terecht bij Sander Vandendriessche via sander.vandendriessche@inagro.be of 051 14 03 29.

De lerende netwerken kaderen binnen de projecten ReNu2Farm en Nutriman.