Home  > Agenda
04 september 2020

Werkgroep Nutriƫntenrecuperatie uit mest (Nutricycle Vlaanderen)

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de eerste Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit mest die op 4 september 2020 zal doorgaan om 10u. Deze werkgroep was voorheen gekend als de WG Transitie, waarin de VCM-leden o.a. hebben samengewerkt aan de visienota 'Transitie Mestverwerking', die in 2017 werd gepubliceerd.

Ook externen kunnen nu, door de inkanteling in Nutricycle Vlaanderen, deelnemen aan de Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit mest. Een belangrijke taak van deze werkgroep wordt de opmaak van een concreet actieplan voor de transitie naar circulaire mestverwerking binnen realistische economische, ecologische en maatschappelijke randvoorwaarden, zoals beschreven in de VCM visienota.

Op het eerste overlegmoment op 4 september wordt een stand van zaken gegeven en wordt nagedacht over de krijtlijnen van het op te stellen actieplan.

Indien U wenst deel te nemen aan de Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit mest op 4 september, gelieve ook uw deelname voor die specifieke werkgroep te bevestigen via nutricycle.vlaanderen@ugent.be. U ontvangt dan in de loop van augustus een uitgebreide agenda en meer informatie over de locatie, die nog moet bepaald worden en afhankelijk zal zijn van de op dat moment geldende Corona-maatregelen en het totaal aantal deelnemers.

,
Meer info

Eerstvolgende evenementen

24 juni Tour de Boer Ammoniakreductie in de pluimveestal Meer info