Home  > FAQ

Veelgestelde vragen

Prijsindicatie verwerking vloeibare mest

Voor de verwerking van varkens- of runderdrijfmest betaalt de veehouder gemiddeld 17-18 euro/ton ruwe mest (aan de poort geleverd). Deze prijzen zijn echter regio afhankelijk. Bij terugname van effluent wordt gemiddeld een korting van 4 euro/ton gegeven. Deze prijzen zijn excl. BTW. De verwerking van mest wordt niet als landbouwdienst aanzien en wordt dus aan 21% BTW gerekend.

Hoeveel kost het om drijfmest te laten scheiden met een mobiele scheider?

Prijzen exclusief transport:

  • Mobiele centrifuge (wordt altijd per kuub uitgedrukt): 4 à 4.5 euro per kuub ingaand voor de scheiding (ev. korting indien heel grote hoeveelheden vb 1500 à 2000 m³) en nog eens 4 euro per kuub ingaand voor de afzet van de dikke fractie (incl. transport afzet dikke fractie).
  • Mobiele schroefpers (wordt altijd per uur uitgedrukt): 100 euro (transport + installatie) + 20 euro/u (met ~15à20 kuub/u) + transportkosten (voor afzet dikke fractie, maar op dit moment lokale afzet naar akkerbouwers, dus beperkte transportkost) (bron: Vlaamse mobiele installatie)
Welk BTW-tarief is van toepassing bij verwerking van mest?

Mest die aangevoerd wordt naar de verwerking wordt aan 21% BTW aangerekend. De afvoer van effluent voor uitspreiden op het land (niet naar een gewone opslag) wordt aan 6% BTW aangerekend. Het 6%-tarief is dus enkel van toepassing indien dit gepaard gaat met een landbouwdienst (= uitrijden van mest, niet louter transporteren).